EcoVadis Medailles en Badges Programma 2024

Als u op zoek bent naar de komende veranderingen in ons medailles-programma, dan bent u hier aan het juiste adres. In 2024 introduceren we een aantal wijzigingen aan het EcoVadis Medailles-programma om ervoor te zorgen dat we afgestemd blijven op het veranderende regelgevingslandschap en de veranderende rol van duurzaamheid in het bedrijfsleven, terwijl we tegelijkertijd onze hoge normen handhaven en bescherming bieden tegen de toenemende gevallen van greenwashing op de markt. We blijven toppresteerders belonen, maar ook bedrijven die nog maar net zijn begonnen met hun duurzaamheidsreis.

Het EcoVadis Medailles-programma erkent in aanmerking komende bedrijven die het EcoVadis Assessment proces hebben voltooid en een relatief sterk managementsysteem hebben laten zien dat zich richt op duurzaamheidscriteria, zoals uiteengezet in de methodologie van EcoVadis.

EcoVadis Medailles-niveaus

EcoVadis Medailles worden toegekend aan bedrijven in het top 35-percentiel van alle door EcoVadis beoordeelde klanten. Hieronder staan de bijgewerkte medailleniveaus:

 
Top 1%

Top 5%

Top 15%
 
Top 35%

Berekening van EcoVadis Medailles

Vanaf 2024 zullen medailles worden toegekend op basis van percentieldrempels, in plaats van het voorheen gebruikte scorebereik voor elk medailleniveau. De percentielrang van een bedrijf wordt berekend op het moment van publicatie van de scorecard en verschijnt bovenaan de online scorecard. Het percentiel vergelijkt de prestaties van een bedrijf met die van alle beoordeelde bedrijven in onze database over de afgelopen 12 maanden.

Geschiktheidscriteria voor EcoVadis Medailles

We hebben onze toelatingscriteria herzien en aangepast aan de vereisten van wereldwijde regelgeving, duurzaamheidskaders en beste praktijken. Bedrijven moeten aan de volgende criteria voldoen om een EcoVadis Medaille te verdienen:

Een minimumscore van 30 voor elk van de vier duurzaamheidsthema's.


Environment

Ethics

Labor &
Human Rights

Sustainable
Procurement

Restricties op negatieve bevindingen van 360° Watch Nieuws

Een bedrijf kan niet in aanmerking komen voor een medaille als het een van de onderstaande 360° Watch-bevindingen heeft:

  • 1 zeer ernstige (SEV) bevinding in een thema
  • 1 of meer ernstige (MAJ) bevindingen in 2 of meer thema's
  • Meer dan 5 ernstige (MAJ) bevindingen in een enkel thema

Let op: meer dan 25 matige (MIN) bevindingen bij een thema wordt beschouwd als een zeer ernstige (SEV) bevinding* en 5 of meer matige (MIN) bevindingen bij een thema wordt beschouwd als een ernstige (MAJ) bevinding*.

*Niet van toepassing op grote bedrijven. Grote bedrijven komen niet in aanmerking voor een medaille als het totale aantal matige bevindingen hoger is dan 50.

Download voor meer informatie over de EcoVadis-score en andere details over de 360° Watch-methodologie 'EcoVadis 360° Watch: Een Essentieel Onderdeel van de Beoordelingsmethodologie', beschikbaar op uw EcoVadis platform (onder het tabblad EcoVadis Assessment op de pagina Handige bronnen).

Uitgesloten sectoren

Houd er rekening mee dat bedrijven die zaken doen in specifieke sectoren mogelijk niet in aanmerking komen voor EcoVadis Medailles of Badges. Momenteel zijn dit onder andere, maar niet uitsluitend, de productie van tabaksproducten, de productie van wapens en munitie, de winning van steenkool en bruinkool, en bedrijven met aanzienlijke inkomsten uit steenkoolbronnen en/of een deel van de elektriciteitsproductie op basis van steenkool.

Deze richtlijnen worden regelmatig herzien.

EcoVadis Badges

Wij zijn verheugd om de toevoeging van twee nieuwe badges aan te kondigen die bedrijven zullen erkennen die significante vooruitgang boeken in hun duurzaamheidsreis.

Geschiktheidscriteria voor EcoVadis Badges

Bedrijven moeten aan de volgende criteria voldoen om in 2024 een EcoVadis Badge te verdienen:

  • Committed Badge: Een minimumscore van 45 (wat staat voor 'Goede' prestaties in de EcoVadis-methodologie)
  • Fast Mover Badge:Een score tussen 34-44 met een verbetering van minimaal 6 punten ten opzichte van de vorige beoordeling in een periode van 18 maanden

Opmerking: Bedrijven die een EcoVadis Medaille verdienen, komen niet in aanmerking voor een EcoVadis Badge.

Restricties op negatieve bevindingen van 360° Watch Nieuws

Een bedrijf komt niet in aanmerking voor een badge als het een zeer ernstige (SEV) 360° Watch-bevinding in een thema heeft.

Uitgesloten sectoren

Raadpleeg voor meer details over 360° Watch-bevindingen en beperkte sectoren de bovenstaande paragraaf Medailles.

U hebt een medaille of badge verdiend. Wat nu?

Gefeliciteerd met het verdienen van uw EcoVadis Medaille of Badge. Het is tijd om uw prestaties te delen en anderen te inspireren!

In 2024 zullen we het ontwerp van de medaille uitbreiden met een functionaliteit voor de verificatie van de medaille. Elke medaille wordt gekoppeld aan een openbaar profiel, waardoor in aanmerking komende bedrijven hun prestaties bij belangrijke belanghebbenden kunnen promoten.

EcoVadis klanten met een actief Premium, Select of Corporate abonnement kunnen hun medaille/badge publiekelijk promoten.

Download hier onze gids voor het promoten van uw medaille/badge en scorecardprestaties.

Als u een Basic abonnement hebt en uw medaille of badge publiekelijk wilt promoten, kunt u nu uw abonnement upgraden


Vier uw
Prestatie

Bouw uw merk op

Onderscheid u van
De concurrentie

Wat betekenen EcoVadis Medailles en Badges?

De EcoVadis Medaille of Badge is een erkenning van de prestatie ten opzichte van andere beoordeelde bedrijven in de EcoVadis database.

Een verdiende medaille of badge betekent niet dat een bedrijf geen ruimte heeft voor verbetering of eventuele zwakke punten heeft in zijn duurzaamheidspraktijken. Het dient als een indicator van positieve intentie, aangezien beoordeelde bedrijven ernaar streven hun prestaties op het gebied van duurzaamheidsbeheer te verbeteren en hun impact te vergroten.

Een EcoVadis Medaille of Badge is GEEN onderschrijving van een bedrijf, zijn producten/diensten, en geeft niet aan dat de producten van het bedrijf specifiek duurzaam of duurzamer zijn dan de producten van een ander bedrijf.

De EcoVadis Medaille of Badge en het EcoVadis logo mogen niet op een product worden aangebracht of worden gebruikt door een entiteit (bijv. een dochteronderneming) die niet is beoordeeld.

Lees meer over het huidige beleid voor medaillegebruik hier.

Previous Article
EcoVadis 메달 및 배지 프로그램 2024
EcoVadis 메달 및 배지 프로그램 2024

EcoVadis 메달 프로그램에서는 EcoVadis 평가 방법론에 설명된 대로 EcoVadis 평가 프로세스를 완료하고 지속가능성 평가 항목을 다루는 비교적 강력한 관리 시스템을 입증한 적격 ...

Next Article
Программа присуждения медалей и значков EcoVadis 2024 года
Программа присуждения медалей и значков EcoVadis 2024 года

Медали будут присуждаться компаниям, входящим в первый 35-й процентиль оцениваемых заказчиков EcoVadis. Ниж...