โปรแกรมเหรียญและตรา EcoVadis ปี 2024

หากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในโปรแกรมเหรียญของเรา คุณมาถูกที่แล้ว ในปี 2024 เราจะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโปรแกรมเหรียญของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังคงดำเนินการสอดคล้องกับขอบเขตด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและบทบาทด้านความยั่งยืนในธุรกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษามาตรฐานระดับสูงของเราและป้องกันการเกิดการฟอกเขียวทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในตลาด เราจะยังคงให้รางวัลผู้ดำเนินงานชั้นนำต่อไป พร้อมกับชื่นชมบริษัทที่กำลังเริ่มต้นการเดินทางสู่ความยั่งยืน

โปรแกรมเหรียญ EcoVadis ชื่นชมบริษัทมีคุณสมบัติ ซึ่งผ่านกระบวนการประเมินของ EcoVadis และแสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการที่ค่อนข้างแข็งแกร่งซึ่งระบุถึงเกณฑ์ด้านความยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบวิธีของ EcoVadis

ระดับเหรียญ EcoVadis

จะมีการมอบเหรียญ EcoVadis ให้แก่บริษัทที่มีเปอร์เซ็นไทล์สูงสุด 35 อันดับแรกในกลุ่มลูกค้าที่ได้รับการประเมินจาก EcoVadis ทั้งหมด ด้านล่างนี้คือระดับเหรียญที่อัปเดตใหม่:

 
อันดับสูงสุด 1%

อันดับสูงสุด 5%

อันดับสูงสุด 15%
 
อันดับสูงสุด 35%

การคำนวณเหรียญ EcoVadis

ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป จะมอบรางวัลเหรียญตามเกณฑ์เปอร์เซ็นไทล์ แทนที่จะเป็นช่วงคะแนนแบบที่เคยใช้สำหรับระดับเหรียญแต่ละระดับ อันดับเปอร์เซ็นไทล์ของบริษัทจะคำนวณ ณ เวลาที่เผยแพร่สกอร์การ์ด และจะปรากฏที่ด้านบนสุดของสกอร์การ์ดออนไลน์ เปอร์เซ็นไทล์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งหมดในฐานข้อมูลของเราในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

เกณฑ์คุณสมบัติของเหรียญ EcoVadis

เราได้ตรวจสอบและตรวจทานเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎระเบียบทั่วโลก กรอบการทำงานและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน บริษัทต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อรับเหรียญ EcoVadis:

คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนนในสี่หัวข้อความยั่งยืนแต่ละหัวข้อ


Environment

Ethics

Labor &
Human Rights

Sustainable
Procurement

ข้อจำกัดของผลข่าวสารดัชนีชี้วัด 360° เชิงลบ

บริษัทอาจขาดคุณสมบัติได้รับเหรียญหากพวกเขามีผลดัชนีชี้วัด 360° ดังต่อไปนี้:

  • ผลระดับรุนแรง (SEV) 1 รายการในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
  • ผลระดับหลัก (MAJ) อย่างน้อย 1 รายการในอย่างน้อย 2 หัวข้อ
  • ผลระดับหลัก (MAJ) มากกว่า 5 รายการในหัวข้อเดียว

โปรดทราบว่าผลระดับรอง (MIN) มากกว่า 25 รายการในหัวข้อเดียวถือเป็นผลระดับรุนแรง (SEV)* และผลระดับรอง (MIN) อย่างน้อย 5 รายการในหัวข้อเดียวถือเป็นผลระดับหลัก (MAJ)*

*ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดใหญ่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเหรียญหากจำนวนรวมของผลดัชนีชี้วัดรองมากกว่า 50

สำหรับผลกระทบต่อคะแนน EcoVadis และรายละเอียดอื่น ๆ ตามระเบียบวิธีของดัชนีชี้วัด 360° โปรดดาวน์โหลด “ดัชนีชี้วัด 360° ของ EcoVadis: องค์ประกอบหลักของระเบียบวิธีการประเมินผล소” ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของ EcoVadis ของคุณ (ภายใต้แท็บการประเมินของ EcoVadis ในหน้าทรัพยากรที่มีประโยชน์)

อุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัด

โปรดทราบว่าบริษัทที่ทำธุรกิจในบางอุตสาหกรรมอาจขาดคุณสมบัติในการรับเหรียญหรือตรา EcoVadis ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ การผลิตอาวุธและยุทธภัณฑ์ การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ และบริษัทที่มีรายได้หลักจากแหล่งถ่านหินและ/หรือส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

แนวทางเหล่านี้อาจมีการตรวจสอบเป็นระยะ

ตรา EcoVadis

เรายินดีที่ได้ประกาศตราใหม่เพิ่มเติมสองตรา ซึ่งเป็นการชื่นชมบริษัทที่สร้างความก้าวหน้าที่มีความหมายในเส้นทางความยั่งยืนของตนเอง

เกณฑ์คุณสมบัติของตรา EcoVadis

บริษัทต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อรับตรา EcoVadis ในปี 2024:

  • Committed Badge: คะแนนขั้นต่ำ 45 คะแนน (แสดงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน “ดี” ตามระเบียบวิธีของ EcoVadis)
  • Fast Mover Badge:คะแนนระหว่าง 34-44 คะแนนโดยมี การปรับปรุงขั้นต่ำ 6 คะแนนเมื่อเทียบกับ การประเมินผลครั้งก่อนในระยะเวลา 18 เดือน

หมายเหตุ: บริษัทที่ได้รับเหรียญ EcoVadis ไม่มีคุณสมบัติรับตรา EcoVadis

ข้อจำกัดของผลข่าวสารดัชนีชี้วัด 360° เชิงลบ

บริษัทจะไม่มีคุณสมบัติรับตรา หากพวกเขามีผลดัชนีชี้วัด 360° ระดับรุนแรง (SEV) ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

อุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลดัชนีชี้วัด 360° และอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัด โปรดดูส่วนเหรียญข้างต้น

คุณได้รับเหรียญหรือตรา แล้วทำอะไรต่อไปได้บ้าง

ขอแสดงความยินดีที่ได้รับเหรียญหรือตรา EcoVadis ถึงเวลาแบ่งปันความสำเร็จของคุณและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นแล้ว!

ในปี 2024 เราจะยกระดับการออกแบบเหรียญให้มีฟังก์ชันสำหรับการรับรองความถูกต้องของเหรียญ แต่ละเหรียญจะลิงก์กับโปรไฟล์สาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทที่มีคุณสมบัติสามารถโปรโมตประสิทธิภาพการดำเนินงานของตนกับผู้มีส่วนได้เสียรายสำคัญได้

ลูกค้า EcoVadis ที่มีการสมัครสมาชิก Premium, Select หรือ Corporate ที่เปิดใช้อยู่จะสามารถโปรโมตเหรียญ/ตราต่อสาธารณะได้

ดาวน์โหลดคู่มือของเราเพื่อโปรโมตเหรียญ/ตราและประสิทธิภาพการดำเนินงานบนสกอร์การ์ดของคุณที่นี่.

หากคุณมีการสมัครสมาชิก Basic และต้องการโปรโมตเหรียญหรือตราต่อสาธารณะ คุณสามารถ อัปเกรดการสมัครสมาชิกของคุณได้ทันที


ฉลอง
ความสำเร็จ

สร้างแบรนด์ของคุณ

โดดเด่นจาก
การแข่งขัน

เหรียญและตรา EcoVadis หมายถึงอะไร

เหรียญหรือตรา EcoVadis เป็นการยืนยันถึงความสำเร็จเมื่อเทียบกับบริษัทที่ได้รับการประเมินรายอื่น ๆ ทั่วทั้งฐานข้อมูล EcoVadis

เหรียญหรือตราที่ได้รับไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องพัฒนาหรือไม่มีจุดอ่อนในแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน แต่ทำหน้าเป็นตัวชี้วัดถึงความตั้งใจในเชิงบวกเนื่องจากบริษัทที่ได้รับการประเมินมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการความยั่งยืนและผลักดันผลกระทบ

เหรียญหรือตรา EcoVadis ไม่ใช่การรับรองบริษัทหรือผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัท และไม่ได้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความยั่งยืนเป็นพิเศษหรือมีความยั่งยืนมากกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น

ห้ามติดเหรียญหรือตรา EcoVadis ตลอดจนโลโก้ EcoVadis บนผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือใช้งานโดยหน่วยงาน (เช่น: บริษัทย่อย) ที่ไม่ได้รับการประเมิน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้เหรียญในปัจจุบันได้ที่นี่

Previous Article
EcoVadis Madalya ve Rozet Programı 2024
EcoVadis Madalya ve Rozet Programı 2024

EcoVadis madalyaları, EcoVadis tarafından değerlendirilen tüm müşteriler arasından ilk yüzde 35’lik dilimde...

Next Article
EcoVadis 메달 및 배지 프로그램 2024
EcoVadis 메달 및 배지 프로그램 2024

EcoVadis 메달 프로그램에서는 EcoVadis 평가 방법론에 설명된 대로 EcoVadis 평가 프로세스를 완료하고 지속가능성 평가 항목을 다루는 비교적 강력한 관리 시스템을 입증한 적격 ...