Terms and Condition NL

We hebben onze Algemene voorwaarden (T&C's) voor beoordeelde bedrijven bijgewerkt

De belangrijkste updates van de T&C's zijn hieronder samengevat. U kunt de volledige versie van de huidige T&C's hierboven inzien. Deze updates gaan van kracht op 15 juli 2022. 

 

Belangrijkste updates:

EcoVadis heeft onze Algemene Voorwaarden ("AV") voor beoordeelde bedrijven bijgewerkt om extra informatie en transparantie te bieden. Dit zijn enkele van de belangrijkste wijzigingen:
 

  • Toevoeging van de EcoVadis Academy Bijlage: Uw abonnement op de EcoVadis-oplossingen omvat toegang tot de EcoVadis Academy - ons e-learning platform om u te begeleiden bij de aanpak van verbeterpunten die prioriteit hebben in de vier beoordelingsthema's Milieu, Arbeids- en mensenrechten, Ethiek en Duurzame inkooppraktijken. De algemene voorwaarden voor het gebruik van de EcoVadis Academy zijn opgenomen in deze bijgewerkte versie van de Algemene Voorwaarden EcoVadis. Zie Bijlage 2 en sectie 11 - Intellectuele eigendomsrechten. Het aanvaarden van de "EcoVadis Academy Algemene Voorwaarden" bij het opstarten van het e-learning platform zal niet langer vereist zijn. U heeft toegang tot de EcoVadis Academy via deze link - academy.ecovadis.com

  • Duidelijker definitie van goedgekeurde gebruikers: Alle Ecovadis-oplossingen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik en professionele gebruikers die verbonden zijn aan geldige en legale bedrijfsentiteiten. Individuele personen of consumenten zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het gebruik van EcoVadis-oplossingen. Zie de nieuwe wijzigingen in sectie 1 - Definities ten aanzien van Beoordeeld Bedrijf en 2.1 - Doelstellingen. 

  • Duidelijker definitie van vertrouwelijkheid: Ten behoeve van de duidelijkheid wordt vermeld dat de antwoorden op de vragenlijsten onder de geheimhoudingsverplichtingen vallen die in sectie 3 - Vertrouwelijkheid zijn vermeld. 

  • Wijzigingen aan Verklaring van Gegevensprivacy: Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in de Verklaring van Gegevensprivacy op de EcoVadis-website. Als dit de gebruikersverplichting aanzienlijk beïnvloedt, dan zal de gebruiker gedurende 3 maanden vanaf het moment van de verandering de mogelijkheid hebben om het abonnement op de oplossing te beëindigen. Zie nieuwe wijzigingen in sectie 12 - Persoonsgegevens.

  • Beperking van de aansprakelijkheid: We hebben een extra verduidelijking toegevoegd dat EcoVadis niet aansprakelijk is voor eventuele maatregelen of beslissingen die de aanvragende bedrijven nemen op grond van het gebruik van gegevens of beoordelingsresultaten van het beoordeelde bedrijf. Zie nieuwe wijzigingen in sectie 13.1 - Beperking van aansprakelijkheid.

  • Onderhoud van het platform: Het EcoVadis platform wordt regelmatig bijgewerkt om de gebruikerservaring te verbeteren en nieuwe toepassingen of modules uit te brengen. De meeste updates gebeuren in real-time, maar in zeldzame gevallen kan een volledige of gedeeltelijke uitval leiden tot een tijdelijke onderbreking van de dienstverlening. Zie nieuwe wijzigingen in sectie 17 - Serviceonderhoud.

  • Acceptatie van gerelateerde Algemene Voorwaarden: Bijlagen De Beoordeel mijn handelspartners en EcoVadis Academy zijn een integraal onderdeel van het abonnement op EcoVadis oplossingen. Het aanvaarden van de bijgewerkte algemene voorwaarden betekent het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden van deze verwante producten. Zie sectie 21 - Slotbepalingen. 

 

We hebben onze Algemene voorwaarden (T&C's) voor beoordeelde bedrijven bijgewerkt

U kunt de volledige versie van de T&C's inzien.
Meer informatie

Previous Item
Terms and Condition KO
Terms and Condition KO

Next Item
Termos e Condições Gerais da EcoVadis
Termos e Condições Gerais da EcoVadis