เหรียญและสัญลักษณ์ EcoVadis: การยอมรับความสำเร็จของลูกค้าของเรา

เหรียญและสัญลักษณ์ EcoVadis คืออะไร

เหรียญและสัญลักษณ์ EcoVadis คือการแสดงความชื่นชมต่อบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินของ EcoVadis และแสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง ซึ่งระบุถึงเกณฑ์ด้านความยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบวิธีของ EcoVadis 

เหรียญและสัญลักษณ์ EcoVadis เป็นการยืนยันถึงความสำเร็จเมื่อเทียบกับบริษัทที่ได้รับการประเมินรายอื่น ๆ ทั่วทั้งฐานข้อมูล EcoVadis

เหรียญและสัญลักษณ์ EcoVadis ไม่ใช่การรับรองหรือการสนับสนุนบริษัทหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท และไม่ได้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทมีความยั่งยืนเป็นพิเศษหรือมีความยั่งยืนมากกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทอื่น

เหรียญหรือสัญลักษณ์ที่ได้รับไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องพัฒนาหรือไม่มีจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน แต่ทำหน้าเป็นตัวชี้วัดถึงความตั้งใจในเชิงบวกเนื่องจากบริษัทที่ได้รับการประเมินมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการความยั่งยืนและผลักดันผลกระทบ 

เหรียญและสัญลักษณ์ EcoVadis แตกต่างกันอย่างไร

หมายเหตุ: อาจมีบริษัทที่มีคะแนน 34 คะแนนขึ้นไปที่ไม่ได้รับสัญลักษณ์หรือเหรียญ โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ๆ (รวมถึงดัชนีชี้วัด 360°)

เหรียญ EcoVadis

เราจะมอบเหรียญ EcoVadis ให้กับบริษัทอันดับสูงสุด 35% ที่ประเมินโดย EcoVadis:

เราจะมอบเหรียญตามอันดับเปอร์เซ็นไทล์ของบริษัท ซึ่งคำนวณ ณ เวลาที่เผยแพร่สกอร์การ์ด โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งหมดในฐานข้อมูลของเราในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อันดับเปอร์เซ็นไทล์คำนวณจากทุกบริษัทในทุกอุตสาหกรรม ไม่ใช่ต่ออุตสาหกรรม

Platinum (แพลตทินัม) อันดับสูงสุด 1% (เปอร์เซ็นต์ไทล์ 99 ขึ้นไป)

Gold (ทอง) อันดับสูงสุด 5% (เปอร์เซ็นต์ไทล์ 95 ขึ้นไป)

Silver (เงิน) อันดับสูงสุด 15% (เปอร์เซ็นต์ไทล์ 85 ขึ้นไป)

Bronze (บรอนซ์) อันดับสูงสุด 35% (เปอร์เซ็นต์ไทล์ 65 ขึ้นไป)

เพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับเหรียญ บริษัทต้องได้รับคะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนนในทั้งสี่หัวข้อ:

ดูเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสำหรับเหรียญ รวมถึงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผลดัชนีชี้วัด 360° ได้ที่นี่

สัญลักษณ์ EcoVadis

เราจะมอบสัญลักษณ์ EcoVadis ให้กับบริษัทตามข้อกำหนดคะแนนบางประการ: 


Environment

Ethics

Labor & Human
Rights

Sustainable
Procurement

Committed (บริษัทที่มีความมุ่งมั่น): คะแนนขั้นต่ำ 45 คะแนน (หมายถึงผลการดำเนินงาน “ดี” ในระเบียบวิธีของ EcoVadis)

Fast Mover (บริษัทที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด): คะแนนระหว่าง 34-44 คะแนน โดยมีการพัฒนาอย่างน้อย 6 คะแนน เมื่อเทียบกับการประเมินผลครั้งก่อนในระยะเวลา 18 เดือน

หมายเหตุ: บริษัทที่ได้รับเหรียญ EcoVadis จะไม่มีคุณสมบัติรับสัญลักษณ์ EcoVadis

ดูเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสำหรับสัญลักษณ์ รวมถึงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผลดัชนีชี้วัด 360° ได้ที่นี่

ทุกบริษัทมีคุณสมบัติได้รับเหรียญและสัญลักษณ์ EcoVadis หรือไม่

บริษัทที่ทำธุรกิจในบางอุตสาหกรรมอาจไม่มีคุณสมบัติรับเหรียญหรือสัญลักษณ์ EcoVadis ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ การผลิตอาวุธและยุทธภัณฑ์ การทำเหมืองถ่านหินหรือลิกไนต์ และบริษัทที่มีรายได้จำนวนมากจากแหล่งถ่านหิน และ/หรือการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นสัดส่วนจำนวนมาก แนวทางเหล่านี้อาจมีการตรวจสอบเป็นระยะ

บริษัทสามารถใช้เหรียญและสัญลักษณ์ EcoVadis อย่างไร

ลูกค้า EcoVadis ที่มีการสมัครสมาชิก Premium, Select หรือ Corporate ที่เปิดใช้อยู่จะสามารถโปรโมตเหรียญหรือสัญลักษณ์ต่อสาธารณะเพื่อแบ่งปันความสำเร็จของตนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ ดาวน์โหลดคู่มือการสื่อสารหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานของเรา


เฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ

สร้างแบรนด์ของคุณ

โดดเด่นจาก
การแข่งขัน

ดูว่าลูกค้าของเราใช้เหรียญ EcoVadis เพื่อโปรโมตผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างไร

Previous Article
EcoVadis Madalyaları ve Rozetleri: Müşterilerimizin Başarılarını Tanıma
EcoVadis Madalyaları ve Rozetleri: Müşterilerimizin Başarılarını Tanıma

EcoVadis Madalyaları ve Rozetleri, EcoVadis değerlendirmesini tamamlayan ve EcoVadis metodolojisinde belirt...

Next Article
EcoVadis 메달 및 배지: 클라이언트 성과 인증
EcoVadis 메달 및 배지: 클라이언트 성과 인증

EcoVadis 메달 및 배지는 EcoVadis 평가 과정을 완료하고, 지속 가능성 기준에 부합하는, 상대적으로 강력한 관리 시스템을 증명한 기업을 인증합니다. 이는 EcoVadis 평가 방법...